Szerzetesek éve magyar arculata

Szerzetesek éve logó

Megrendelőnk, a Magyarországon működő katolikus szerzetesrendek központi irodája (Szerzetesi iroda) kérése az volt, hogy a katolikus egyházban meghirdetett "Szerzetesek éve" alkalmából készítsük el az ünnepi év magyar arculatát. 

Az arculattal kapcsolatban megfogalmazott elvárások a következők voltak: 

  • mutassa meg az év alapvető célkitűzéseit (ablakot nyitni a külvilág felé, megjeleníteni a közösség fontosságát, összetartozását)
  • jelenjen meg benne a megszentelt élet odaadása
  • minden szerzetesrend magáénak érezhesse
  • legyen használható az év elmúltával is.
logó elemei

Három fő motívumban határoztuk meg a szerzetesség lényegét, melyet a logóban szerettünk volna megmutatni.

Az ablak

Az ablakon keresztül nézünk kifelé, vagy befelé, ezen keresztül kapunk információt a túlsó oldalról. Az ablak jelzi az elválasztást a két világ között, de a nyitott ablak lehetővé teszi, a levegő mozgását a két oldal között, az illatok, hangok áramlását.

A gyertyaláng

A gyertyaláng a megszentelt életet, az imádságos életet szimbolizálja

A közösség

A szerzetesek közösségben élnek. Szerzetes rendekbe lépnek, és így válnak a közösség tagjaivá elfogadva a rendek különleges küldetését. Jelen esetben, a Szerzetesek évében a különböző rendtagok nagy közösségét is ki akarják fejezni.

logó kísérletek

Az elkészített vázlatokból végülis az alábbi logót választottuk ki megrendelőnkkel közösen.

logó aránya

Az arculat színeinek a szürkét, a fehéret és a pirost választottuk. A szürke jelzi a szerzetes lemondását a hagyományos világi értékekről, a családról, a fehér az Istennek szentelt élet jeleníti meg. A piros szín használatával viszont azt akartuk megjeleníteni, hogy az emberek figyeljenek fel a szerzetességre, és a szerzetesek is ünnepként éljék meg ezt az évet, de utal még az elhivatottság és odaadás tüzére is.

logó színváltozatok

Plakát

A Szerzetesek éve plakátjának elkészítésekor az volt a célunk, hogy megjelenítsük a szerzetesi élet és a különböző rendek tagjainak sokszínűségét, életörömét, derüjét.

Szerzetesek éve plakát
Szerzetesek éve roll-up

Roll-up

A nemzetközi szerzetesek éve egybeesett a magyarországi szerzetesrendek feloszlatásának és újjáalakulásának évfordulójával. A megrendelők szerették volna ezt a két, a magyarországi rendek életében döntő változást hozó évszámot is megjeleníteni. Az általunk választott kép szimbolikája: a kivágott életerős fából (feloszlatás) minden nehézség és külső erő ellenében újra élet sarjad (újjáalakulás).

Szerzetesek éve honlap

Honlap

A honlap a változatosságot, sokszínűséget és korszerűséget jelenít meg. Bemutatja, hogy a szerzetesek hogyan élnek és dolgoznak bizonyos értelemben bezárkózva, de a társadalom szövetének részeként.

Imanaptár

A naptár egy éven keresztül ad a szerzetesek számára egy közös imaszándékot, ezen kívül röviden ismertet egy Magyarországon működő szerzetesrendet.  

imanaptár
Kategória